Historisk arkiv

Ikke lenger fritt fram i Polhavet – Kyststatene enige om tiltak mot uregulert fiske

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge har sammen med de andre kyststatene i Polhavet, Canada, Danmark, Russland og USA undertegnet en erklæring om forskning og tiltak mot uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet.

Fra venstre charge d’affaires Renato Caldart, Canada, ambassadør Torben Brylle, Danmark, ekspedisjonssjef Margit Tveiten, Norge, ambassadør Vyacheslav Pavlovskiy, Russland og charge d’affaires Robert Bradtke, USA Foto: M.B. Haga, UD

- Klimaendringene påvirker fiskebestanders vandringsmønstre. Norge og de andre kyststatene i Polhavet har et særlig havrettslig ansvar for å følge utviklingen i Polhavet nøye. Det er derfor viktig at kyststatene i erklæringen som ble undertegnet i dag er enige om å utvikle samarbeidet om forskning for å forstå utviklingen bedre, sier utenriksminister Børge Brende i en kommentar.

De fem kyststatene vil forby egne fiskere å fiske i internasjonal del av Polhavet.

- For norske fiskere er det allerede forbudt å fiske i uregulerte internasjonale områder, men det  er viktig at også de andre statene rund Polhavet nå slutter seg til et slikt forbud, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kommersielt fiske i internasjonal del av Polhavet er ikke sannsynlig i nær fremtid. Det er derfor ikke behov for å etablere nye forvaltningsregimer nå. Men utviklingen må følges nøye, og kyststatene er derfor enige om å etablere et forskningssamarbeid.

På grunnlag av dagens felleserklæring vil kyststatene forsøke å få også andre land til å avstå fra uregulert fiske i Polhavet.

- Effektiv beskyttelse av fiskebestander i Polhavet fordrer samarbeid mellom kyststatene og andre interesserte stater. Det er derfor nå viktig for kyststatene å søke å engasjere også andre stater for å forhindre uregulert fiske i fremtiden, sier utenriksminister Børge Brende.