Historisk arkiv

Norge gir 40 millioner kroner til humanitær innsats i Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Konflikten i Øst-Ukraina har rammet omtrent like mange sivile som det bor folk i Norge. Det er et akutt behov for beskyttelse, husly, medisinsk hjelp, mat og vann. Norge trapper opp støtten og det er viktig at andre land også stiller opp med nødhjelp, sier utenriksminister Børge Brende, som i dag møtte folk på flukt i Øst-Ukraina.

Fem millioner mennesker øst i Ukraina trenger humanitær bistand. Rundt 1,2 millioner mennesker er registrert på flukt internt i landet og over 800.000 har reist til naboland. Siden konflikten startet er over 6200 sivile blitt drept og 15.500 såret, ifølge FN. Utenriksministeren er i dag i Kharkiv der han blant andre møter myndigheter, FNs høykommissær for flyktninger og Flyktninghjelpen.

- Det er spesielt mange eldre som er blitt fordrevet og som har dårlig tilgang til helsehjelp og annen hjelp. Personer med funksjonshemminger er også ekstra utsatt. Mange skoler er ødelagt, skoleveier er truet av landminer og mange barn mister nå verdifull skolegang. Den norske støtten vil bidra til å dekke grunnleggende behov som husly, mat, vann og medisiner, tilbeskyttelse av sivile og utdanning for barn i krise, sier utenriksminister Brende.

Sikkerhetssituasjonen har ført til stengte veier og redusert tilgangen til mange som trenger humanitær assistanse. Brende understreker at det er viktig at internasjonale givere og frivillige organisasjoner koordinerer innsatsen med ukrainske myndigheter, og at myndighetene tilrettelegger for å få fram hjelp, ikke minst til utsatte grupper.

Norge bidro med 33 millioner kroner i humanitær støtte til Ukraina i fjor. Midlene for 2015 går via Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), FNs høykommissær for flyktninger, Redd Barna, Flyktninghjelpen og Norcap. Humanitær beskyttelse av sivile og utdanning for barn i krise er spesielt prioritert.

Så langt har FN bare fått inn drøyt 20 prosent av det etterspurte behovet på 316 millioner dollar for den humanitære responsplanen for 2015.