Historisk arkiv

Norge øker støtten til Ukraina

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Norge øker støtten til Ukraina med 70 millioner kroner til 310 millioner kroner for 2015. - Konflikten og ustabiliteten i Europa angår oss alle. Norge øker nå støtten til den ukrainske regjeringens reformarbeid og tettere integrasjon med Europa, sier utenriksminister Børge Brende, som denne uken besøker Ukraina.

Den norske støtten skal gå til innsats innen godt styresett og demokrati, reform av energisektoren, handelstilpasning og europeisk integrasjon. Dette er områder der ukrainske myndigheter har bedt om støtte og samarbeid og som statsminister Erna Solberg lanserte en støttepakke for da hun besøkte Ukraina i november. Deler av støtten gis som direkte budsjettstøtte for å bidra til økonomisk stabilitet, i tett samarbeid med Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet.

- Etter mange år med dårlig styresett, korrupsjon og økonomisk stillstand, var Majdan-demonstrasjonene et krystallklart krav fra folket om endring. Ukraina er et land med høyt utdanningsnivå og mange ressurser og det er ukrainerne selv som må gjøre den største jobben. Dette blir ikke enklere av at landet er utsatt for militær provokasjon. Norges oppgave er å bidra med hjelp til selvhjelp til den ambisiøse, og svært nødvendige, reformagendaen, sier Brende.

I Kiev i dag møtte han president Petro Porosjenko, statsminister Arsenij Jatsenjuk, utenriksminister Pavlo Klimkin, finansminister Natalie Jaresko og minister for økonomisk utvikling Aivaras Abromavicius.

Utenriksministeren var i går i Kharkiv, der han møtte lokale myndigheter, sivile som er blitt fordrevet som følge av konflikten, norske og internasjonale OSSE-observatører som overvåker våpenhvilen, FNs høykommissær for flyktninger og Flyktninghjelpen (se bilder fra besøket). Konflikten i Øst-Ukraina har ført til store humanitære utfordringer, med 1,2 millioner mennesker på flukt internt i landet og over 800.000 personer som har søkt tilflukt i naboland. 

Norsk støttepakke til Ukraina i 2015

  • 100 millioner kroner i budsjettstøtte i 2015. Støtten skal bidra til å avhjelpe den dype økonomiske krisen Ukraina er i som følge av konflikten i øst.
  • 73 millioner kroner til sikkerhetssektor- og rettsstatsreform. Midlene kanaliseres til arbeidet med å styrke rettsstaten, godt styresett og vernet om menneskerettigheter.
  • 77 millioner kroner til energireformer og atomsikkerhet. Midlene vil blant annet kanaliseres gjennom det nordiske fondet Nefco, som arbeider med energieffektivisering. 30 millioner kroner brukes på tiltak for å styrke sikkerheten rundt ukrainske kjernekraftanlegg. Initiativet er i samarbeid med Sverige.
  • 20 millioner kroner til handelstilpasning og EU-integrasjon. Midlene vil blant annet brukes til å støtte ukrainsk næringsliv og dele norske erfaringer med EU-integrasjon.

Norge bistår også med 40 millioner kroner i humanitær støtte for 2015.