Historisk arkiv

Norge gir 125 millioner kroner til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært bekymret for de humanitære konsekvensene av at FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) underfinansieres. Norge har i dag utbetalt vårt regulære kjernebidrag på 125 millioner kroner, og jeg oppfordrer andre givere til å utbetale sine bidrag til UNRWA så raskt som mulig, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

USA besluttet nylig å holde tilbake 65 millioner dollar av sin kjernestøtte til UNRWA.

Palestinske flyktninger får undervisning.
Lærere er den viktigste ressursen for utdanning i regi av hjelpeorganisasjonen for palestinske flyktninger, UNRWA. Mangel på finansiering vil forverre situasjonen. Foto: UNRWA

- Jeg er bekymret for de humanitære konsekvensene av at UNRWA ikke finansieres tilstrekkelig i forhold til det enorme behovet for bistand til palestinske flyktninger. Underfinansieringen bidrar til en ytterligere forverring av en allerede vanskelig økonomisk situasjon for UNRWA og de palestinske flyktningene, som allerede er i en sårbar situasjon. Det er samtidig positivt at USA utbetaler 60 millioner dollar til UNRWA. UNRWA gjør en meget viktig innsats overfor de palestinske flyktningene, men organisasjonen er også svært viktig for stabiliteten i regionen. Vi følger situasjonen nøye og er i tett kontakt med UNRWA og andre givere, sier utenriksminister Eriksen Søreide.  

Utenriksministeren hadde en samtale med UNRWAs leder Pierre Krähenbühl fredag 19. januar. Finansiering av UNRWA var også tema i utenriksministerens samtaler i Midtøsten og USA tidligere denne måneden, og på et hastemøte i UNRWAs styringsgruppe i helgen.  

Norge er en betydelig giver til UNRWA. Norge bidrar med 125 millioner kroner i kjernestøtte til UNRWA i 2018, i tillegg til humanitære bidrag og prosjektstøtte. I 2017 utgjorde slike tilleggsbidrag i overkant av 100 millioner kroner.  

UNRWA, som har sitt mandat fra FNs generalforsamling, har i oppgave å imøtekomme palestinske flyktningers grunnleggende behov. Organisasjonen tilbyr helsetjenester og undervisning for 5 millioner palestinske flyktninger på Vestbredden, i Gaza, Jordan, Libanon og Syria. Det internasjonale samfunnet har bestemt at disse oppgavene skal håndteres av UNRWA i påvente av at flyktningspørsmålet blir løst som en del av en forhandlet to-statsløsning mellom israelerne og palestinerne.  

Les mer om UNRWAs arbeid her.