Historisk arkiv

Regjeringen styrker innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

En milliard kroner går til kampen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021.

Seksuell og kjønnsbasert vold (SGBV) i humanitære kriser er et globalt problem. Av om lag 140 millioner mennesker som har behov for humanitær bistand, anslås 35 millioner å være kvinner og jenter i fruktbar alder. Selv om kvinner er særlig utsatte, rammes også gutter og menn av denne grusomme formen for overgrep.

- Frem til nå har innsatsen mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser hatt for lite politisk oppmerksomhet og vært kritisk underfinansiert. Vi må bli bedre på forebygging, vi må gi ofrene bedre hjelp og vi må bidra til at langt flere straffes for overgrepene. Derfor har regjeringen tatt initiativet til en internasjonal konferanse, der målet er å styrke de politiske forpliktelsene og sikre økt finansiering av arbeidet mot seksuell vold i humanitære kriser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Over 90 land deltar på konferansen 24. mai, og representanter fra sivilt samfunn fra hele verden er til stede. Det samme er fredsprisvinner Denis Mukwege, en rekke ministre og flere FN-topper. Norge arrangerer konferansen i samarbeid med FN, Irak, Somalia, De Forente Arabiske Emirater og Den Internasjonale Røde Kors-komiteen.

- Norge vil mobilisere til et globalt krafttak mot seksuell og kjønnsbasert vold. At så mange er med som medarrangører, og at konferansen engasjerer så bredt, vitner om at vi er godt i gang med denne mobiliseringen. Vi gjør nybrottsarbeid ved å arrangere en konferanse som er tematisk innrettet. Normalt dekker konferansene et land eller en region, men behovet for å sikre politisk oppmerksomhet og finansiell støtte til arbeidet mot seksuell og kjønnsbasert vold, krever at vi tenker nytt, sier utenriksministeren.

Erfaringen fra arbeidet med denne utfordringen i humanitære kriser har vist at de som selv er rammet må gis muligheten til å delta i innsatsen og definere egne behov for at man skal lykkes med forebygging og behandling.

- Vi må sette de som er rammet i sentrum for responsen, og lytte til hvilke behov de har. Dette er en tilnærming som har en sentral plass i Norges nye humanitære strategi, og som ikke minst er viktig i arbeidet med å beskytte mot seksuell og kjønnsbasert vold, sier Eriksen Søreide.

Hva går pengene til?

En milliard kroner skal fordeles på tiltak mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser fra 2019 til 2021. I 2019 øremerker regjeringen 350 millioner kroner til dette arbeidet.

Regjeringen vil blant annet:

  • Gi en kraftig økning i støtten til Røde Kors-bevegelsens arbeid mot seksuell og kjønnsbasert vold. Konkret innebærer det støtte til innsats mot SGBV i 14 humanitære kriser, og i tillegg bidra til at Røde Kors får styrket sin kompetanse og kapasitet på SGBV. Dette vil særlig styrke nasjonale Røde Kors-foreninger, og dermed bidra til en sterkere nasjonal forankring i den humanitære responsen.
  • Mer enn tredoble bidraget til beredskapsstyrker med eksperter sammenliknet med tidligere år. Med denne støtten vil vi bidra til at eksperter på SGBV sendes ut til humanitære kriser verden over. Ekspertene vil sikre økt kapasitet til å håndtere utfordringer knyttet til SGBV og sikre at kvaliteten på responsen blir styrket.
  • Gi et betydelig uøremerket bidrag til UNFPAs humanitære fond. Dette vil gi UNFPA fleksiblitet og mulighet til rask respons i nye og pågående kriser verden over.
  • Videreføre vårt tette samarbeid med norske humanitære organisasjoner og støtte arbeidet de gjør på landnivå i samarbeid med sine lokale partnere.
  • Gi betydelig støtte til norske og lokale humanitære organisasjoners innsats for å forebygge og respondere på SGBV.

Norges innsats mot seksuell og kjønnsbasert vold i humanitære kriser bygger på den humanitære strategien som ble lansert i 2018.

Følg konferansen «Ending Sexual and Gender-Based Violence in Humanitarian Crises» her: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/sgbv_tv/id2644067/.

Statsminister Erna Solberg åpner konferansen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar i flere sesjoner og skal blant annet ha en samtale med Denis Mukwege på scenen. I etterkant av denne vil Eriksen Søreide og Mukwege være tilgjengelige for pressen.

Etter konferansen 24. mai vil det bli sendt ut oppdatert presseinformasjon med en oppsummering av hvilke politiske og økonomiske forpliktelser som ble gitt.

Pressekontakt: Mari Bangstad, telefon 414 40 871