Historisk arkiv

Norge bidrar til etablering av feltsykehus i Jemen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jemen er ifølge FN verdens største humanitære krise. Det er krevende å håndtere koronapandemien. Det meldes om økt smitte, og mørketallene er trolig store. Jeg er derfor glad for at Norge, gjennom Norges Røde Kors, kan bidra med å åpne et feltsykehus for behandling av koronapasienter i Aden, sør i Jemen. Dette senteret vil både redde liv nå og forebygge økt smitte på sikt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norges Røde Kors har  bidratt til at  et feltsykehus for behandling av koronapasienter nå er åpnet i Aden, sør i Jemen. Foto: Norges Røde Kors
Norges Røde Kors har bidratt til at et feltsykehus for behandling av koronapasienter nå er åpnet i Aden, sør i Jemen. Foto: Norges Røde Kors

Samlet har Norge bidratt med 215 millioner kroner i humanitær innsats i Jemen så langt i år. Støtten er fordelt gjennom Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC), FN og norske frivillige organisasjoner. Av disse er 34 millioner kroner fordelt til Norges Røde Kors sin innsats i Jemen. En stor del av dette bidraget benyttes av Røde Kors til å etablere feltsykehuset med teknisk og helsefaglig personell fra Norge.

Forberedelsene til åpningen av sykehuset er gjort i nært samarbeid med Røde Kors i Finland og Jemen Røde Halvmåne, og det er ICRC som skal drive feltsykehuset fremover. Feltsykehuset er satt opp ved et lokalt sykehus i Aden, det har 60 sengeplasser og vil kunne gi behandling og pleie til koronasmittede pasienter. Det består av både akuttmottak, sengeposter, røntgenavdeling og laboratorium.

Aldri har situasjonen for sivilbefolkningen i Jemen vært mer alvorlig. FN anslår at 80 prosent av befolkningen – 24 millioner mennesker – trenger humanitær bistand og beskyttelse. Koronapandemien har gjort krisen enda verre. I tillegg er det nå alvorlig flom mange steder i landet, og mange er tvunget til å forlate hjemmene sine.

- Den humanitære krisen i Jemen er menneskeskapt og er et resultat av krigen. Det er derfor svært viktig å få til framgang i de politiske samtalene og enighet om en våpenhvile. Norge gir både politisk og økonomisk støtte til FNs spesialutsending for Jemen, Martin Griffiths, sier Eriksen Søreide.