Historisk arkiv

Norge: Omfattende internasjonal innsats mot pandemien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

De økonomiske og sosiale konsekvensene av pandemien vil bli dramatiske. Det er sannsynlig at fattige land med svake helsesystemer og sårbare befolkningsgrupper vil bli hardest rammet, både i form av tapte menneskeliv og økonomisk tilbakegang.

- Koronapandemien rammer enkeltmennesker, økonomi og samfunnsliv i hele verden. Ingen land kan håndtere denne krisen alene. Internasjonalt samarbeid og solidaritet er viktigere enn noen gang, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

- Norge kom raskt på banen med initiativer og tiltak for å bekjempe pandemien. Vi gjør alt vi kan for å hindre at det som i dag er en helsekrise blir morgendagens sultkatastrofe og samfunnskrise, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

En FN-studie viser at så mange som 500 millioner mennesker risikerer å bli skjøvet ut i fattigdom på grunn av koronapandemien. Arbeidet med å nå bærekraftsmålene vil sannsynligvis bli satt tilbake. Desto viktigere blir det å videreføre det internasjonale samarbeidet for å bekjempe fattigdom og klimaendringene parallelt med innsatsen for å bekjempe koronaviruset. 

Norges respons for å bekjempe koronapandemien omfatter kjernestøtte, tematiske midler, nye midler og omdisponeringer innenfor etablerte prosjekter og programmer. Norge samarbeider med en rekke partnere – FN-organisasjoner, utviklingsbankene, norske og internasjonale frivillige organisasjoner.