Historisk arkiv

Arbeidstidsutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeidstidsutvalget skal gjennomgå og vurdere de samlede arbeidstidsreguleringene, blant annet i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Utvalget leverte sin utredning 6. januar 2016. Les utvalgets utredning: NOU 2016: 1. Arbeidstidsutvalget — Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet

Utvalgets nettside

Arbeidstidsutvalget har egen nettside på arbeidstidsutvalget.no