Historisk arkiv

Politisk avtale om tiltak for å møte flyktningkrisen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Avtale mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre om tiltak for å møte flyktningkrisen.

Innstrammingsforlik

Avtale fra 19. november 2015 der avtalens parter er enige om å gi politisk støtte til iverksettelse av umiddelbare tiltak for å begrense ankomst av mennesker uten rett til beskyttelse.

Tiltak for å møte flyktningkrisen (PDF) 

Integreringsforlik

Avtalen ble fulgt opp med forliket «Et felles løft for god integrering», som ble presentert 17. desember 2015. Dette forliket omhandler kommunenes situasjon vedrørende mottak og bosetting, og integreringen av personer med rett til opphold.

Et felles løft for god integrering (PDF)