Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

GI-13/2017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

GI-13/2017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere.pdf