Historisk arkiv

Regjeringen Støre

GI-13/2017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

GI-132017 - Instruks til Utlendingsdirektoratet om innkvartering av asylsøkere.pdf