Historisk arkiv

Til stede under stortingsbehandlinger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Sted:

Samfunnssikkerhetsministeren er til stede når Stortinget blant annet behandler forslag om helikopterberedskapen i Nord-Norge.

Dagsorden for stortingsmøtet 16. desember