Historisk arkiv

Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Akademisk frihet, uavhengighet, og kvalitetssikring blir stadig viktigere for å beholde høy tillit til forskningsbasert kunnskap i samfunnet.

Den akademiske friheten innebærer blant annet at den enkelte ansatte selv skal kunne velge emne og metode for sin forskning, og ha et selvstendig faglig ansvar for opplegg og innhold for sin undervisning. Institusjonens akademiske frihet skal legge til rette for slike valg. I samfunnet er det flere utviklingstrekk som gir grunn til bekymring.

Medlemmene av ekspertgruppen er:

  • Anine Kierulf (leder), førsteamanuensis UiO/spesialrådgiver Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Gunnar Bovim, rådgiver, NTNU
  • Saira Basit, visedekan, Forsvarets høgskole
  • Sofie Høgestøl, førsteamanuensis, UiO
  • Magnus Dybdahl, fag- og forskningspolitisk ansvarlig, Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Vidar Helgesen, direktør Nobelstiftelsen, Stockholm

Ekspertgruppen tar gjerne imot innspill til arbeidet sitt, særlig knyttet til 

  • Utfordringer: Forhold som vanskeliggjør ansattes akademiske ytringsfrihet til kunnskapsutveksling og debatt både innad i forsknings- og utdanningsinstitusjonene og utad i samfunnslivet i bred forstand
  • Løsninger: Lovreguleringer, retningslinjer, individuell og institusjonell ansvarliggjøring, opplæring og støtteordninger eller andre tiltak som bør finnes eller endres for å bedre vilkårene for akademisk ytringsfrihet   

Gruppa har frist for å levere sin rapport 1. mars 2022, og innspill bør derfor sendes inn så raskt som mulig. Innspill kan sendes til e-post akademisk.ytringsfrihet@kd.dep.no