Historisk arkiv

Festspela i Bergen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Sted: Bergen

Statsministeren deltek og taler ved opninga av festspela i Bergen på Torgalmenningen.

Statsministeren er tilgjengeleg for kommentarar rett etter opningsseremonien.

Kl. 14.00: Statsministeren deltek på Bergen kommune si mottaking i samband med festspela i Bergen. Stad: Håkonshallen.

Pressekontakt er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510.