Historisk arkiv

EUs toppmøte om arbeidslivs- og sosialpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Statsministerens kontor

Sted: Gøteborg

Statsministeren deltek på EUs toppmøte om arbeidslivs- og sosialpolitikk i Gøteborg. Statsministeren held innlegg på den delen av møtet som handlar om omstilling og jobbskaping og vil i tillegg ta opp det norske initiativet om å løyse felles europeiske utfordringar med arbeidslivskriminalitet.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Arvid Samland, telefon 930 51 458, e-post asa@smk.dep.no.