Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Veileder for utenrikstjenestens arbeid med kvinner, fred og sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Vi skal fortsatt være ledende og utenrikstjenesten skal rustes til innsats, skriver utenriksminister Børge Brende i forordet til den nye veilederen for arbeidet med kvinner, fred og sikkerhet.

Regjeringens handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet redegjør for norsk politikk for oppfølging av FNs sikkerhetsrådsresolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. Veilederen er et hjelpemiddel for utenriksstasjonene og Utenriksdepartementet: et verktøy som skal bidra til å oversette politikken til praksis. Alle som på ulike måter arbeider med fred- og sikkerhetsspørsmål, skal arbeide for at både kvinners og menns behov, prioriteringer og rettigheter ivaretas.

Du kan finne veilederen på norsk og engelsk