Historisk arkiv

Kart over Norges akuttsykehus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har fastlagt hvor i Norge det skal være sykehus – med små og store akuttsykehus spredd over hele landet.

Kart over akuttsykehus i Norge
Norges sykehuskart er nå fastlagt, med store og mindre sykehus spredd over hele landet. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet.

Stortinget vedtok i 2016 Nasjonal helse- og sykehusplan, som er grunnlaget for utviklingen av sykehusene. Det var bred politisk enighet om at det fortsatt skal være både små og store sykehus med akuttfunksjoner i Norge. Etter Stortingets vedtak har alle helseforetak utarbeidet utviklingsplaner, som er styrebehandlet i de fire regionale helseforetakene. Helse- og omsorgsministeren Bent Høie vedtok den endelige  sykehusstrukturen på foretaksmøte 24. april 2017.

Sykehusene må samarbeide tettere enn i dag. Store sykehus må for eksempel overlate oppgaver til mindre sykehus for å utnytte felles kapasitet og kompetanse. 

Akuttsykehusene må ha et tilbud som ivaretar lokale behov og de vanligste akutte tilstandene.

Alle akuttsykehus skal kunne behandle pasienter med for eksempel pustebesvær, hjertesykdommer og akutte infeksjoner. Alle akuttsykehus skal ha tilbud om planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser.