Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Presseinvitasjon:

Møte med beitebrukere og kommuner i Oppland og Akershus

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Fredag 4. august møter landbruks- og matminister Jon Georg Dale og statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet representanter for beitebrukere og kommuner som berøres av den pågående situasjonen med tap og skader av beitedyr til ulv i Hurdal, på Hadeland og Toten.

Tid: Fredag 4. august kl 09.00-11.30
Stad: Lygnasæter Hotell, 2770 Gran.

Rovviltnemndene i region 3 og 4, Mattilsynet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag er invitert til møtet, som er i regi av Fylkesmannen i Oppland og Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Møtet er åpent for media. Det blir satt av tid til intervjuer ca. kl 11.30. 

Pressekontakt for landbruks- og matminister Dale: Heidi Eriksen Riise, mobil 975 17 227

Pressekontakt for statssekretær Lars Andreas Lunde: Silje Vang, mobil 957 90 075

Til toppen