Historisk arkiv

Hva betyr brexit for britiske statsborgere?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Informasjon til britiske statsborgere og deres familiemedlemmer.

Storbritannia har gått ut av EU. Britiske statsborgere er ikke lenger EU-borgere, og det britiske EØS-medlemskapet har opphørt. Fra 1. januar 2021 vil alle britiske borgere i Norge regnes som tredjelandsborgere.

Utlendingsdirektoratet har informasjon til britiske statsborgere på Informasjon om brexit (norsk) og Information about Brexit (engelsk) om innreise, arbeid, opphold, statsborgerskap og familieinnvandring.

Informasjon om Norge og brexit på norsk finnes på regjeringens nettsider.

Britiske myndigheter har egen informasjon til britiske borgere i Norge på sine nettsider (Living in Norway).

Britiske borgere som kommer til Norge i 2021
Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som fra og med 1. januar 2021 ønsker å komme til Norge for å bo, arbeide eller studere, blir underlagt de alminnelige reglene i utlendingslovens for innvandring fra land utenfor EØS. Dette innebærer at britiske borgere må i utgangspunktet ha fått innvilget oppholdstillatelse for å jobbe i Norge.

Det samme gjelder britiske borgere bosatt i Storbritannia som skal utføre arbeid for en tidsbegrenset periode i Norge – såkalt «tjenesteytere». I dag kan denne gruppen fortsatt komme til Norge og jobbe i inntil tre måneder uten å registrere seg. 

Mer informasjon om dette finnes hos Arbeids- og sosialdepartementet.

***

  • Oppdatert 9. desember 2021. Utdatert informasjon om britiske styremedlemmer fjernet.
  • Oppdatert 10. juni 2021 for å reflektere at overgangsperioden er over.
  • Oppdatert 27. november 2020 med link til Arbeids- og sosialdepartementet.
  • Oppdatert 12. november 2020 med informasjon om styremedlemmer, bedriftsforsamlingsmedlemmer og daglig leder i norske foretak
  • Oppdatert 29. oktober 2020 blant annet med lenker til oppdatert informasjon fra UDI
  • Oppdatert 18. juni 2020 med spørsmål og svar om britiske borgeres rettigheter
  • Oppdatert 18. mars 2020 med informasjon om bruk av britiske førerkort i Norge etter brexit
  • Oppdatert 7. mars 2020 med nytt spørsmål 12 om dokumentasjon av rett til opphold
  • Oppdatert 1. februar 2020 for å reflektere at Storbritannia har forlatt EU med en avtale.
  • Oppdatert 17. januar 2020 med ny informasjon om dobbelt statsborgerskap.