Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Minner om nye regler for britiske borgere i Norge etter nyttår

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Brexit blir en realitet – britiske borgere må søke om oppholdstillatelse etter 1. januar 2021 for å bo, arbeide eller studere i Norge.

Storbritannia forlot EU 31. januar 2020. Samtidig startet en overgangsperiode som varer til og med 31. desember 2020. I denne perioden blir Storbritannia behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Fra 1. januar 2021 blir imidlertid alle britiske borgere i Norge regnet som tredjelandsborgere. Regjeringen oppfordrer nå publikum og næringslivet om å være ute i god tid med å forberede seg til endringen.

– For å sikre at overgangen går så smidig som mulig må publikum og næringslivet forberede seg på at britiske borgere fra og med 2021 må søke etter reglene for innvandring fra land utenfor EØS for å kunne arbeide eller bo i Norge, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Vegard Einan.

Britiske borgere som kommer til Norge i 2021

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer som fra og med 1. januar 2021 ønsker å komme til Norge for å bo, arbeide eller studere, blir underlagt de alminnelige reglene i utlendingslovens for innvandring fra land utenfor EØS. Dette innebærer at britiske borgere må i utgangspunktet ha fått innvilget oppholdstillatelse for å jobbe i Norge. 

Det samme gjelder britiske borgere bosatt i Storbritannia som skal utføre arbeid for en tidsbegrenset periode i Norge – såkalt «tjenesteytere». I dag kan denne gruppen fortsatt komme til Norge og jobbe i inntil tre måneder uten å registrere seg.  

Det er mulig for britiske borgere å søke etter utlendingslovens alminnelige regler for innvandring fra tredjeland allerede i dag, se www.udi.no.

Også tjenesteytere på oppdrag som starter før, men varer utover 1. januar 2021, må søke.

– Bedrifter i Norge kan fortsette å benytte britiske arbeidskraft i overgangsperioden ut året. Dette vil sikre at løpende tjenestekontrakter kan gjennomføres uten avbrudd og forsinkelser. Vi forventer at arbeidsgiverne tilpasser seg tredjelandsregelverket som kommer til å gjelde for britiske borgere, sier Vegard Einan.

Britiske borgere som er i eller kommer til Norge før 2021

Det gjelder egne regler for britiske borgere og deres familiemedlemmer som har kommet til Norge innen utgangen av 2020. I overgangsperioden kan britiske borgere og deres familiemedlemmer fortsatt flytte til Norge, og bo og arbeide her på samme vilkår som om Storbritannia fremdeles var med i EU og EØS. De beholder sine opparbeidede rettigheter som gjelder arbeid og opphold som EØS-borgere, men vil bli bedt om å søke om oppholdstillatelse og oppholdskort. En egen søknadsprosedyre for disse borgerne vil bli offentliggjort på www.udi.no senere i år og vil etter planen innføres fra og med 1. januar 2021.

Frihandelsavtale

Norge forhandler med Storbritannia om en frihandelsavtale. Innen overgangsperiodens utløp har Norge en ambisjon om å fremforhandle et omfattende avtaleverk om blant annet handel med tjenester som også vil kunne berøre tjenesteytere på midlertidig oppdrag. Uansett vil den frie bevegeligheten under EØS-avtalen opphøre og britiske borgere må søke om oppholdstillatelse for opphold og arbeid i Norge.

Norske borgere i Storbritannia

Reglene for nordmenn som vil til Storbritannia vil også endre seg. Fri bevegelighet for EU/EØS-borgere, inkludert norske borgere, i Storbritannia opphører etter utløpet av overgangsperioden.

Hvis du er norsk borger og har bodd eller flytter til Storbritannia før utløpet av overgangsperioden, må du og familien din søke bosettingsordningen for EU-borgere (EU Settlement Scheme) om tillatelse til å fortsette å bo i Storbritannia. Du kan lese mer om bosettingsordninger her: Apply to the EU Settlement Scheme (settled and pre-settled status) (gov.uk).

Storbritannia legger fra og med 2021 opp til et poengbasert immigrasjonssystem hvor innvandringen skal være basert på kvalifikasjoner. Det legges opp til at alle land skal likebehandles. Du kan lese mer om det nye immigrasjonssystemet på informasjonssidene til den britiske regjeringen: New immigration system: what you need to know (gov.uk).