Historisk arkiv

Testing og holde seg hjemme –  spørsmål og svar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: regjeringen.no

Her finner du svar på vanlige spørsmål om testing og hva man skal gjøre hvis man får påvist covid-19.

Endringer 12. februar 2022

Regjeringen har fjernet alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, bortsett fra noen regler som beholdes for Svalbard. Endringene ble iverksatt lørdag 12. februar kl. 10.00. 

For råd og anbefalinger om korona og smitte, se pressemelding og helsenorge.no  

Når og hvordan skal man teste seg?

 • Alle voksne som har symptomer på Covid-19 er anbefalt å teste seg.
 • Testen bør tas som selvtest, men kan også være antigen hurtigtest eller PCR-test tatt av helsepersonell.

Hva gjør jeg hvis jeg tester positivt?

 • Hvis du har testet positivt på en koronatest, bør du holde deg hjemme i 4 døgn og har vært feberfri i 24 timer. Det er ikke nødvendig å avlegge negativ test i etterkant.
 • Ta kontakt med helsetjenesten dersom du er bekymret for helsetilstanden din.
 • En positiv selvtest bør bekreftes med test på teststasjon dersom du ikke har oppfriskningsdose. Dersom du har fått oppfriskningsdose (booster) eller er grunnvaksinert (to doser for de fleste, tre doser for immunsupprimerte) og deretter har gjennomgått covid-19 siste 3 måneder er det ikke nødvendig med bekreftende test.
 • Har du testet positivt på en selvtest, bør du registrere den på nettsiden til kommunen.
 • Merk at en positiv selvtest ikke registreres på helsenorge.no, og vil ikke vises i koronasertifikatet.

Hva gjør jeg hvis jeg tester negativt?

 • Du bør bli hjemme til formen er god, og du har vært feberfri i 24 timer.
 • Ved vage symptomer kan du gå på skole/ jobb samme dag, men hvis symptomene blir verre bør du gå hjem.
 • De fleste vil teste positivt rundt symptomstart. I noen tilfeller kan det ta noe lengre tid fra du får symptomer til selvtesten viser at du er smittet. Dersom du har vedvarende symptomer og negativ selvtest anbefales det at du tar ny test 2-3 dager senere. Er symptomene lette trenger du ikke holde deg hjemme i tiden mellom den første og andre testen.
 • Ansatte i helse- og omsorgstjenesten bør følge Råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Se også Råd til arbeidsplasser og virksomheter. 
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer bør du kontakte lege for vurdering.

Hvor lang tid tar det fra jeg blir smittet til jeg får symptomer?

Jeg har luftveissymptomer, men har fått negativ test. Hva gjør jeg?

 • Du bør holde deg hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer, for ikke å smitte andre. Har du kun vage symptomer (som bare litt snørr, eller mild hodepine), kan du gå tilbake til jobb/skole med det samme. Men blir symptomene verre bør du gå hjem og vurdere ny test.

Hva gjør jeg hvis jeg får positiv hjemmetest, men negativ pcr-test?

 • Dersom NAT/PCR er negativ, blir hurtigtesten regnet som falsk positiv.

Hvilke råd og anbefalinger gjelder når jeg er smittet og skal holde meg hjemme?

 • Du bør holde deg hjemme i 4 døgn fra symptomene startet og ha vært feberfri i 24 timer.
 • Du reduserer risiko for smitte til de andre i husstanden om du holder avstand eller evt benytter munnbind.
 • Du kan oppholde deg utendørs (eks gå tur, leke) så lenge du holder avstand til andre.
 • Du bør ikke gå på besøk eller ha besøk.
 • Du bør unngå samvær med andre enn dine husstandsmedlemmer.
 • Dersom det er personer med særlig økt risiko (feks alvorlig immunsvikt) for alvorlig covid-19 i husstanden bør det vurderes å avstås fra kontakt. Se fhi.no for øvrige råd til risikogrupper.
 • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 dager gjelder ikke smittede barnehagebarn og skoleelver. De anbefales å holde seg hjemme når der er syke. Ved feber gjelder generelle råd om at barna skal ha vært feberfrie i 24 timer før de går på skolen og i barnehagen.

Må foreldre begrense nærvær med barna dersom de er smittet?

 • Nei. Foreldre kan være sammen med barna sine. Barns omsorgsbehov kommer først.

Til deg som bor med en person som har fått påvist Covid-19

 • Ha lav terskel for å teste deg ved symptomer.
 • Ved nyoppståtte luftveissymptomer bør du følge disse rådene:
   
  • Du bør avstå fra kontakt med personer i risikogruppe dersom du får symptomer.
  • Du bør vurdere å avstå fra besøk til personer i risikogrupper, selv om du ikke har symptomer, mens det er smitte i husstanden.

Hvordan skal personer i risikogruppe for koronasykdom forholde seg? 

 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør skjerme seg, men ikke isolere seg. Det er viktig med sosial kontakt.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte voksne bør være spesielt forsiktige med, eller unngå store forsamlinger og samlinger på serveringssteder hvor det erfaringsmessig blir vanskelig å holde avstand. De bør også unngå unødvendige reiser til områder med mye smitte.
 • Se fhi.no for øvrige råd til risikogrupper.

Ikke krav til isolasjon

 • Det er ikke lenger krav til isolasjon dersom du tester positivt. Voksne som er syke skal holde seg hjemme 4 døgn og til du har vært feberfri i 24 timer. Se over om råd og anbefalinger om hva du skal gjøre når du må være hjemme.
 • Anbefalingen om å holde seg hjemme i 4 dager gjelder ikke smittede barnehagebarn og skoleelver. De anbefales å holde seg hjemme når de er syke. Ved feber gjelder generelle råd om at barna skal ha vært feberfrie i 24 timer før de går på skolen og i barnehagen.

Ikke krav til smittekarantene

 • Ingen skal i smittekarantene lenger. Smittekarantene er avviklet for alle. Også for nærkontakter som er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede.

--

Korrigering 1. mars 2022: Lagt inn spørsmål/svar om hvor lang tid det tar fra smitte til symptom. 

Korrigering 28. februar 2022: Lagt inn lenke til fhi.no om risikogrupper. 

Korrigering 17. februar 2022: Lagt inn lenke til fhi.no om personlig beskyttelsesutstyr. Lagt inn lenke til fhi.no om risikogrupper.

Korrigering 12. februar 2022: Oppdatert med endringene som gjelder fra dags dato.

Korrigering 7. februar 2022: Oppdatert med punkt om risikogrupper.

Korrigering 2. februar 2022: Oppdatert med nye regler. 

Korrigering 1. februar 2022: Lagt inn informasjon om at det kommer nye regler og at siden ikke er oppdatert. Henvist til pressemelding.