Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsministeren innleder for Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Adresse: Gideonvegen 2 , Molde i Møre og Romsdal

Sted: Scandic Hotel Seilet

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram innleder om utfordringer for kommunesektoren og arbeidet med bærekraftsmålene for Statsforvalteren i Møre og Romsdal.

Program og omtale