Historisk arkiv

Kommunal- og distriktsministeren møter KS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Støre

Utgiver: Kommunal- og distriktsdepartementet

Sted: Digitalt

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram møter KS. Tema for møtet er digitalisering.