Historisk arkiv

Samarbeid om fattigdom i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

– Det europeiske fattigdomsåret gir muligheter til å utveksle erfaringer og kunnskaper om tiltak for å bekjempe fattigdom og fremme inkludering over hele Europa, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Velferdsalliansens internasjonale fattigdomskonferanse.


Arbeidsministeren undertegnet den europeiske ”stafettpinnen” for fattigdomsåret 2010, som ble overlevert av Fintan Farrell, leder av European Anti-Poverty Network EU. Se flere bilder på Flickr

 

– Det europeiske fattigdomsåret gir muligheter for å utveksle erfaringer og kunnskaper om tiltak for å bekjempe fattigdom og fremme inkludering over hele Europa, sa arbeidsminister Hanne Bjurstrøm på Velferdsalliansens internasjonale fattigdomskonferanse.

Arbeidsministeren åpnet konferansen torsdag 2. september med å vise til at det europeiske fattigdomsåret, på en veldig konkret måte, synliggjør at EU er mye mer enn et marked for økonomisk integrasjon. Hun takket også Velferdsalliansen for deres bidrag til fattigdomsåret, og for deres deltakelse i den velferdspolitiske debatten.

Hun tok også for seg den situasjonen mange fattige i Norge opplever:
– Selv om de fleste i Norge lever veldig gode liv, finnes det mange i dette landet som ikke har tatt del i den store velferdsøkningen vi har opplevd. Det å ikke ha det samme som andre, og det å være ekskludert fra samfunnet, kan til og med være verre i et rikt land enn i et mindre velstående, sa statsråden.