Historisk arkiv

Konferanse om Det Europeiske Fattigdomsåret 2010 - del 1

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Nett-TV

Konferanse om EUs fattigdomsår 2010 i regi av Velferdsalliansen.

Konferansen er en del av Velferdsalliansens Norwegian Focus Week – International Day på Ingeniørenes Hus. Alle foredrag er på engelsk.

 

Innhold i del 1

09.30 – 09.35
Words of Welcome from EAPN Norway: Vigdis von Ely, President of EAPN Norway & National Coordinator EU Year 2010

09.35 – 09.50
Opening Speech: Hanne Bjurstrøm, Minister of Labour

09.50 – 10.00
Transferring the NGO shared messages for EY2010 EAPN Romania or EAPN EU (tbc)

10.00 – 10.40
”Participation and Inclusion”: Fintan Farrell, Director of EAPN EU

10.45 – 11.15
The SIFO standard Budget for households: - an instrument against poverty? Elling Borgeraas, Head of Research; National Institute for Consumer Research

11.15 – 11.30
”To eat or not to eat ”: ”Spillebrikkene” Theatre Company

11.30 – 12.00
Children growing up in poor Families; Merete Legvold Pettersen, Single Parents Association