Historisk arkiv

Oppnevning av kretsmeklere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Regjeringen har i statsråd i dag oppnevnt seks kretsmeklere for tre år.

Følgende er oppnevnt for perioden 1.7.12–30.6.15:

  • Østlandet krets: konsulent Inger Tellefsen og sorenskriver Nils Dalseide
  • Sørlandet krets: lagdommer Reidun Wallevik
  • Vestlandet krets: lagdommer Daniel Lunde
  • Trøndelag krets: lagdommer Mats Stensrud
  • Nord-Norge krets: lagmann Dag Nafstad.

 Alle kretsmeklerne er gjenoppnevnt.

Kretsmeklernes oppgave

Kretsmeklernes fremste oppgave er å mekle i lokale arbeidstvister, men de blir også i en viss utstrekning tilkalt for å bistå riksmekleren ved de sentrale meklingene. En vesentlig del av sakene kretsmeklerne får til behandling gjelder tvister hos enkeltstående arbeidsgivere om inngåelse av tariffavtale med arbeidstakerne.