Historisk arkiv

Arbeidsdepartementet

Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Arbeidsdepartementet

(Arbeidslivsmeldinga)

Temaside om melding til Stortinget 29 (2010–2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (arbeidslivsmeldinga).

Les arbeidslivsmeldinga

Fredag 26. august 2011 la regjeringa fram Melding til Stortinget 29 (2010–2011): Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv. Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerheit (arbeidslivsmeldinga).

 

Kortversjon av meldinga

Tiltak

Pressemeldingar