Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Ja, vi snakker sammen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Arbeidsdepartementet

Innlegg av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i Aftenposten, 18. oktober 2011.

 Innlegg av arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i Aftenposten, 18. oktober 2011.

 

Trepartsamarbeid. Presidenten i Næringslivets Hovedorganisasjon, Kristin Skogen Lund, påstår i Ukeslutt-artikkel «Noen snakker sammen» 7. oktober at Regjeringen ofrer det norske trepartsamarbeidet til fordel for et intimt samarbeid med LO.

Som belegg for påstanden nevner hun et par eksempler hvor næringslivets synspunkter ikke har fått gjennomslag i lovgivningen. Det gjelder blant annet at lærlinger skal få lovfestet rett til plass, og at fagorganisasjoner fortsatt skal ha en viktig rolle ved å godkjenne arbeidstidsordninger som er unntak fra arbeidsmiljølovens hovedregler. Det blir noe spesielt å forklare disse to sakene med at Regjeringen og LO snakker for mye sammen.

Flertall i Stortinget. Selvsagt snakker vi mye med LO. Det er hverken noe hemmelig eller illegitimt ved det. Regjeringen er, i et demokrati som Norge, ingen objektiv eller uavhengig «dommer» hevet over interessekonfliktene i samfunnet. Regjeringen er det utøvende organet i landet, basert på det politiske flertallet i den lovgivende forsamlingen, Stortinget. Når NHO ikke har fått gjennomslag for alle sine forslag til ny lovgivning, skyldes det ganske enkelt at det ikke er flertall i Stortinget for NHOs forslag.

Samtidig har Skogen Lund et viktig poeng når hun sier at et trepartsamarbeid må være mellom tre likeverdige parter; staten, arbeidstagerne og arbeidsgiverne. Om en part føler seg tilsidesatt, fungerer ikke samarbeidet godt nok, uansett hva de to andre måtte mene.

Hyppige samtaler. Som arbeidsminister har jeg stor nytte av de relativt hyppige samtalene og møtene jeg har med NHO, både direkte og i de mange fora vi har for trepartssamarbeidet, eksempelvis Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Men, i dette samarbeidet må NHO forstå at Regjeringen ikke kan være en deltager helt som de to andre partene. Regjeringen kan ikke samarbeide så tett med partene at viktige avgjørelser trekkes bort fra Stortingets kontroll.

Det er samtidig viktig å fremheve hvordan vi, eksempelvis i pensjonsreformen, samarbeidet om et inkluderende arbeidsliv og bransjeprogrammene mot sosial dumping, gjennom medvirkning fra nettopp trepartssamarbeidet, har oppnådd viktige resultater både for befolkningen og næringslivet.

Mitt håp er derfor at Skogen Lund og NHO fortsatt vil bidra til at næringslivets synspunkter fremmes overfor Regjeringen, og er de godt begrunnet og veldokumenterte, vil de alltid være verdt å lytte til.

 

Til toppen