Historisk arkiv

Faktablad: Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Regjeringen la 30. november 2007 frem stortingsmeldingen "Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning".

Regjeringen la 30. november 2007 frem St.meld. nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning.

Klikk her for å laste ned faktaark om stortingsmeldingen.