Historisk arkiv

Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid 2008-2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsepartementet ønsker å styrke forbindelsene mellom norske og nordamerikanske høyere utdanningsinstitusjoner.

Kunnskapssamarbeidet med USA og Canada har vært en bærebjelke i utviklingen av norsk høyere utdanning og forskning i moderne etterkrigstid. Slik er det fortsatt, og Kunnskapsdepartementet (KD) vil bidra med en ekstra innsats for å ta vare på og styrke disse relasjonene. Departementet ønsker å styrke forbindelsene mellom norske og nordamerikanske høyere utdanningsinstitusjoner.

Nord-Amerika-strategien er basert på følgende fire dimensjoner:

- Samarbeid på myndighetsnivå

- Styrke studentutvekslingen

- Etablere partnerskapsordninger

- Styrke informasjon og nettverksarenaer

Kunnskapsdepartementets Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid 2008-2011

Washington-deklarasjonen mellom USA og Norge understreker behovet for å styrke student- og lærermobiliteten mellom våre land. Deklarasjonen ble undertegnet i Washington DC 22. oktober 2007 av statsråd Tora Aasland, Kunnskapsdepartementet og Deputy Assistant Secretary Thomas Farrel, State Department.

Deklarasjon_Nord-Amerika-strategien.pdf

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en statusrapport for oppfølgingen og resultatene av strategien

Lenke til statusrapporten