Høring — forslag til satsingsplan for utdanningssamarbeid med Nord-Amerika

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin.
Programmet er gratis og kan lastes ned fra
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html

------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet har lagt frem en Nord-Amerika-strategi for høyere utdanningssamarbeid 2008–2011 mellom Norge og USA og Canada. USA og Norge har også undertegnet en fellesdeklarasjon (Washington-deklarasjonen) om å stimulere til og styrke student- og lærerutvekslingen mellom våre land. Lenke til strategien og deklarasjonen finnes i menyen på høyre side.