Forsiden

Historisk arkiv

Utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager (2010)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Praktisering av kravet om økonomisk likeverdig behandling av barnehager i 2010

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et rundskriv og et medfølgende regneark som kommunen kan bruke som et verktøy for å beregne det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Regnearket blir tilgjengelig i midten av april 2010.


Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et rundskriv og et medfølgende regneark som kommunen kan bruke som et verktøy for å beregne det kommunale tilskuddet til ikke-kommunale barnehager. Regnearket blir tilgjengelig i midten av april 2010.

Dokumentene kan lastes ned ved å klikke på lenkene nedenfor.

Følgebrev (PDF-fil)


Veileder (PDF-fil)

Dokumentene er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Regneark likeverdig beh bhg 2010 modell1 jan tom.juli, rettet 15.juni


Regneark likeverdig beh bhg 2010 modell2 aug tom.des, rettet 15.juni

Departementet ber brukerne legge merke til ny tekst i teknisk veileder i regnearkmodellen.

Rettinger 15. juni 2010

Ved en inkurie har linje 60 i arket "Tilskudd ut i fra regnskap 2009" ikke blitt oppdatert i 2010-utgaven av Regnearkmodellen. Her skal det henvises til linje 1063. I arket "Tilskudd ut i fra regnskap 2010" har ikke linje 60 blitt oppdatert, her skal det henvises til linje 1122. Dette er nå rettet i arkene merket "...rettet 15. juni".
 
Feilen vil for de aller fleste kommuner ikke ha noen konsekvenser, og den ordinære tilskuddberegningen er ikke berørt. Kun de som har vurdert avkorting av tilskudd ved å bruke modellens seksjon "Vurdering av reduksjon av tilskuddet pga. utbytte og standard m.m.:", vil kunne være berørt."

Rettinger 30. april 2010

Ved en inkurie har det flere steder i teknisk veileder ikke blitt oppdatert årstall.
Dette har ikke noe å si for selve utregningene i regnearkmodellen.
Oppdaterte regneark er nå publisert og merket med ”rettet 30. april”.

Rettinger 27. april 2010


Ved en inkurie har noen linjer i regnearkene ikke blitt oppdatert. Disse er nå oppdatert i regnearkene som ligger ute og er merket ”Rettet 27. april”.
Rettingene er for følger:

-I delarket "Teknisk veileder"; på linje 21 er årstallet oppdatert til 2010. På linje 172 skal det være henvist til linje 1137
-I delarket ”Kostnader private” er linjene 1115-1127 blitt oppdatert til å hente prisjusteringssats fra rute D9 i delarket ”Satser”
-I delarket ”Tilskudd ut i fra regnskap 2009” er linje 24 blitt rettet til å gjelde kostnader for 2009 multiplisert med satser for 2010

I rundskriv F-07/2010 Utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager (2010) er det under pkt. 4.4 andre avsnitt blitt korrigert med henvisning til linje 1137. Oppdatert rundskriv er merket med datoen "27. april 2010" på forsiden.

 

Rettinger 15. april 2010


Ved en inkurie står det tre steder i Rundskriv F-07/2010 ”Utmåling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager (2010)” feil årstall. Det riktige er:
Punkt 2.2.1siste setning: det skal budsjett for 2010
Punkt 4.1 første avsnitt: det skal stå 15.12.2009
Punkt 4.5 første avsnitt:  det skal stå pr. 15.12.2009
Dette er nå rettet i veileder som ligger på nettet