Historisk arkiv

Fikk støtte til å lære om EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Av Børge Sved, EU-delegasjonen

Med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom var 15 ungdommer fra Vestlandet i Brussel for å finne ut hvordan EU påvirker dem, og hvordan de kan påvirke EU.

Med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom var 15 ungdommer fra Vestlandet i Brussel for å finne ut hvordan EU påvirker dem, og hvordan de kan påvirke EU. 

De15 ungdomspolitikerne fra fylkene Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har alle verv i Ungdommens fylkesting i hver av de tre fylkene og oppholdt seg fire dager i Brussel for å lære om EU

- Det har vært veldig lærerikt de dagene vi har vært her. Vi har fått en god innføring i hvordan EU-institusjonene fungerer, og fått et innblikk i hvor vi kan søke informasjon om forskjellige tema som angår vårt forhold til EU, sier Maria Vatnøy, leder av Ungdommens fylkesting i Hordaland.

Tilbake i Norge skal ungdommene dele sine erfaringer fra turen og planlegge et eget ungdomspolitisk møte hvor blant andre fylkespolitikerne i de tre fylkene vil delta. Arrangementet finner sted 18. oktober.

- Vi har diskutert oss fram til et programforslag og vil jobbe med de siste detaljene når vi kommer tilbake til Norge. Nå har vi fått et godt utgangspunkt for å lage et bra program. Vi vil utfordre politikerne til å inkludere oss mer i arbeidet opp mot EU, sier Vatnøy.

Fikk innføring i EUs ungdomspolitikk
Under besøket har ungdommene blant annet besøkt EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som ser til at EØS-landene Norge, Liechtenstein og Island følger regelverket som landene plikter å innlemme gjennom EØS-avtalen.

Under besøket i Europakommisjonen, møtte de en norsk nasjonal ekspert som jobber med EUs ungdomspolitikk. Gjennom EØS-avtalen kan Norge ha utsendte eksperter fra norsk forvaltning som jobber i Europakommisjonen.

Ungdommene besøkte også Europaparlamentet, hvor de traff norske Eva Joly som er valgt inn i parlamentet gjennom partiet De Grønne i Frankrike

- At vi traff henne var egentlig litt tilfeldig, men vi gikk bort til henne og fikk slått av en prat. Det er jo ikke alle som får snakke med henne, selv om de reiser til Brussel, sier Janne Katrin Sævik, som er leder for Ungdomspanelet i Møre og Romsdal.

Støttet av EU-midler
Programmet for turen var det Vest-Norges Brusselkontor som laget. Kontoret har fulgt ungdommene underveis og hatt egne foredrag med dem. Kontoret eies blant annet av fylkeskommunene i henholdsvis Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Turen ble i sin helhet finansiert av EU-programmet Aktiv ungdom som Norge deltar i gjennom EØS-avtalen. Programmet deler ut midler til blant annet økt europeisk ungdomssamarbeid. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år. og det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som forvalter programmet nasjonalt. 

Seniorrådgiver for ungdom og internasjonalisering ved Hordaland fylkeskommune, Barbara Harterink, mener ordningen kan utnyttes enda bedre enn den allerede gjøres i dag.

- Denne ordningen gjelder ikke bare for prosjekter som innebærer reiser til Brussel, det kan også søkes om penger til gruppeutvekslinger, europeisk volontørtjeneste og lokale prosjekter der hvor man bor, sier Harterink.