Historisk arkiv

Presseinvitasjon / priv. til red.

Aasrud møter MySociety- og Wikipedia-topper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsminister Rigmor Aasrud møter MySociety-grunnlegger Tom Steinberg og Eric Möller, visepresident i Wikimedia Foundation, onsdag 23. mars. Formålet med møtet er å snakke om åpenhet og innovasjon ved hjelp av internett, hvordan ny teknologi gjør offentlige data nyttigere og hva staten kan gjøre for å støtte opp under den nye dugnadskulturen på nett. Pressen er velkommen.

På grunn av adgangskontroll ber vi om at interesserte journalister melder seg på forhånd (akl@fad.dep.no / 45 24 17 81).

Sted: Statsrådens møterom, R5, Akersgata 59
Tid: Onsdag 23. mars kl. 12.00 - 13.00
Kontakt: Senior kommunikasjonsrådgiver Ann Kristin Lindaas, t. 45 24 17 81

Tom Steinberg er grunnlegger og direktør for MySociety, en organisasjon som står bak edemokrati/eborger- og transparensprosjekter som fixmystreet.com, theyworkforyou.com og writetothem.com. fixmystreet.com er originalen som har inspirert den norske tjenesten fiksgatami.no, en landsdekkende tjeneste for å melde feil og problemer til lokale myndigheter som ble lansert i forrige uke. Steinberg skrev ”The Power of Information: An Independent Review” sammen med Ed Mayo i 2007. Boka har vært et utgangspunkt for studier som eBorger 2.0 og senere departementets Nettskap 2.0-initiativ.

Eric Möller er visepresident i Wikimedia Foundation. Wikimedia-stiftelsen er en paraplyorganisasjon for blant annet Wikipedia, Wiktionary, Wikibooks , Wikisource og Wikimedia Commons. Formålet med stiftelsen er å stimulere veksten og utviklingen av wiki-baserte prosjekter med åpent innhold og at disse prosjektene er tilgjengelig for offentligheten. Han er også forfatter av “The secret media revolution: How weblogs, wikis and free software change the world” fra 2005.