Historisk arkiv

Ny rapport: Staten må bruke delingskulturen på Internett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Nettbrukere ønsker å spre informasjon fra det offentlige gjennom nettsamfunn, men staten risikerer å fungere som brems. Det går frem av rapporten eBorger 2.0, som i dag ble overlevert fornyingsminister Heidi Grande Røys.

Nettbrukere ønsker å spre informasjon fra det offentlige gjennom nettsamfunn, men staten risikerer å fungere som brems. Det går frem av rapporten eBorger 2.0, som i dag ble overlevert fornyingsminister Heidi Grande Røys.

- Det ligger enorme muligheter for dialog og spredning av informasjon hvis staten og brukerne av nettsamfunn spiller på lag. Rapporten skal gi oss et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan det offentlige kan møte innbyggerne der de er, sier Grande Røys.

Rapporten har undertittelen Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon?, og er bestilt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet. SINTEF anbefaler at offentlig sektor i større grad må se på innbyggerne som samarbeidspartnere heller enn passive mottakere av informasjon.

- Dagens nettbrukere forventer at de kan dele og redigere tekster, bilder og videoer de finner på nett. Utfordringen blir å skape en delingskultur hvor offentlig informasjon spres av innbyggerne selv, uten å miste viktig innhold eller tillitt på veien, sier Grande Røys.

Anbefalingene fra forskerne betyr at offentlig informasjon bør gjøres fritt tilgjengelig og gjenbrukbar, og at det offentlige i større grad må eksperimentere og ta sjanser. Rapporten trekker fram eksempler på innovative tjenester fra andre land, for eksempel USA og Storbritannia.

- Det er mye god fornying i en aktiv IKT-politikk som legger til rette for inkludering, deling, åpenhet og dialog. Dette handler om forvaltningens evne til å tenke nytt når vi utvikler offentlige tjenester, og hvordan vi kan bli bedre ved å dra veksel på brukernes kompetanse, sier fornyingsministeren.

Last ned eBorger 2.0. Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon? (PDF-format)
Rapporten er utarbeidet av Petter Bae Brandtzæg og Marika Lüders i SINTEF.

Se også presentasjonen som Brandtzæg og Lüders brukte da rapporten ble presentert (PDF-dokument).