Historisk arkiv

Knut Vollebæk blir ny leder i romanifolket-/taterutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Knut Vollebæk blir fra 20. august 2013 leder i utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Han overtar ledervervet etter Asbjørn Eide

Knut Vollebæk blir fra 20. august 2013 leder i utvalget som kartlegger politikk og tiltak overfor romanifolket/taterne. Han overtar ledervervet etter Asbjørn Eide.

- Knut Vollebæk er en dyktig leder som har bred erfaring i å jobbe med nasjonale minoriteter, i en rekke europeiske land. Jeg er glad for at Vollebæk har sagt ja til å påta seg det viktige arbeidet med å lede romaniutvalget videre, og danne grunnlag for videre forsoning og bevaring av romanifolkets kultur, sier fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud.

Romanifolket har blitt utsatt for en rekke overgrep opp gjennom historien. Tidligere var det en målsetting i norsk romanipolitikk at kulturen og levemåten til romanifolket skulle opphøre, med virkemidler som tvangssterilisering og bortplassering av barn.

Fornyingsminister Rigmor Aasrud satte i 2011 ned et utvalg som arbeider med å kartlegge politikk og tiltak overfor romanifolket siden midten av 1800-tallet og frem til i dag. Utvalget skal dokumentere hvilke konsekvenser romanipolitikken har hatt både for enkeltindivider og for romanifolket i Norge som helhet. Arbeidet i romaniutvalget er nå i en utredningsfase.

Vollebæk har siden 2007 vært høykommissær for nasjonale minoriteter i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Han var utenriksminister i Bondevik I-regjeringen fra 1997-2000.

Utvalget har fått utsatt frist til å avlevere rapport til 31. mai 2015.

Les mer om opprettelsen av utvalget og mandatet