Historisk arkiv

Deltemeninger.no ga flere meninger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Deltemeninger.no brakte frem nye stemmer i den IKT-politiske diskusjonen og bidro til debatt på høyt faglig nivå. Prosjektet har på mange måter vært en suksess. Dette viser en evaluering av debattnettstedet som Fornyingsdepartementet opprettet våren 2009.

Deltemeninger.no brakte frem nye stemmer i den IKT-politiske diskusjonen og bidro til debatt på høyt faglig nivå. Prosjektet har på mange måter vært en suksess. Dette viser en evaluering av debattnettstedet som Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) opprettet våren 2009. 

Sosiale medier er et område i rask utvikling. Debattnettstedet deltemeninger.no ble initiert som en lyttepost av departementet. Nettstedet var vertskap for debatt om politiske spørsmål knyttet til delekulturen på nett. Hensikten var å gjøre noen praktiske erfaringer med å bruke sosiale medier til brukerdialog og politikkutvikling.

Noen funn og anbefalinger fra rapporten:

  • Prosjektet har engasjert til debatt og brakt frem nye stemmer, med høyt faglig nivå
  • Politikere og byråkrater har vært fraværende i debatten
  • Responstiden i departementet er for lang i forhold til tempoet i sosiale medier. Aktiv deltakelse i nettdebatter krever raske beslutninger
  • Prosjektet har på mange måter vært en suksess og signalisert en ny åpenhet i statlig kommunikasjon
  • Det er viktig at informasjon spres på andre steder enn myndigheters egne sider og at det er gode rutiner for å følge sosiale medier
  • Premissene for denne typen diskusjoner og debatter må være klare.

Nettstedet deltemeninger.no er utviklet av Origo.no som drives av Bengler AS. Nettstedet er tilrettelagt av Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, med støtte fra FAD. Evalueringen er gjennomført av Dinamo i samarbeid med Sermo Consulting på bestilling fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Delte Meninger - En evaluering gjennomført av Dinamo og Sermo Consulting (PDF)