Historisk arkiv

Bestiller de første kampflyene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag starter norgeshistoriens største offentlige anskaffelse. Dette skjer når forsvarsminister Espen Barth Eide nå bestiller de første kampflyene. Beslutningen om å iverksette anskaffelsen er tatt etter lange og intense forhandlinger med det amerikanske forsvarsdepartementet for å sikre solide muligheter for norsk industri.

Generalinspektør for Luftforsvaret Finn Kristian Hannestad og forsvarsminister Espen Barth Eide på pressekonferansen om kampflykjøp 15. juni 2012

Generalinspektør for Luftforsvaret Finn Kristian Hannestad og forsvarsminister Espen Barth Eide på pressekonferansen om kampflykjøp 15. juni 2012 (Christian Nørstebø, Forsvarets Forum)

- Vi har i dag besluttet to ting. For første gang på tre tiår skal vi nå gå til bestilling av en ny generasjon kampfly til Forsvaret. I tillegg skal vi forberede siste fase av utviklingen av det norske missilet Joint Strike Missile (JSM). Dette kan vi nå gjøre ettersom amerikanske myndigheter denne uka endelig har bekreftet sin støtte til integrasjonen av dette på F-35, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

- Dette er en milepæl i det norske F-35 programmet. Dagen i dag markerer innledningen av den største offentlige anskaffelsen i norsk historie. Amerikanske F-35, som Norge valgte i 2008, representerer en helt ny generasjon kampfly som vil være en hjørnestein i en krigsforebyggende terskel for Norge, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

F-35 Joint Strike Fighter og Joint Strike Missile.

F-35 Joint Strike Fighter og Joint Strike Missile.

De to første flyene, som bestilles i dag, skal leveres allerede i 2015. Dette er ett år tidligere enn opprinnelig planlagt. Fullmakten til å inngå kontrakt om de fire treningsflyene ble opprinnelig gitt av Stortinget 16. juni 2011, men regjeringen besluttet å fremskynde anskaffelsen som en del av den oppdaterte anskaffelsesplanen som ble presentert våren 2012.

Støtten til integrasjon av JSM ble bekreftet i et brev fra den amerikanske forsvarsministeren Leon Panetta til forsvarsminister Espen Barth Eide denne uka.

- Med dette har vi sikret oss amerikansk støtte til å få integrert JSM på F-35. Dette har vært et viktig premiss fra andre partnerland for å delta i integrasjonen, og dette åpner for at flere partnerland vil kunne anskaffe JSM. Jeg vil derfor begynne prosessen med å forberede siste fase i utviklingen av JSM, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Det norsk-utviklede missilet er teknologisk ledende i verden innen sin kategori, og vil ytterligere forsterke F-35s operative evne. Salgspotensialet for JSM er anslått til å være mellom 20 og 25 milliarder kroner. F-35 programmet er ventet å koste 60 milliarder reelle 2012 kroner og JSM utgjør et av de viktigste tiltakene i å sikre norsk industriell deltakelse.

- Sett i lys av gårsdagens enstemmige tilslutning til kampflykjøpet i Stortinget og bekreftelsen fra forsvarsminister Panetta, er dette tidspunktet for å gå videre med bestillingen. Jeg er svært glad for at et enstemmig Storting stiller seg bak oss i dette prosjektet, og det er få land som kan vise til en tilsvarende enighet, avslutter forsvarsministeren.