Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Veterandagen - Medaljeseremonien

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tale holdt av forsvarsminister Espen Barth Eide under medaljeseremonien på Akershus festning.

Tale under medaljeseremonien på Akershus festning
Forsvarsminister Espen Barth Eide

Stortingspresident,
Veteraner,
Kjære alle sammen,

Dette er en seremoni jeg har sett veldig fram til. Det er nå vi skal overrekke det håndfaste beviset på den respekt og takknemlighet vi skylder dere.

Dekorasjoner og medaljer er en helt sentral del av anerkjennelsen for fremragende innsats i krig og i krevende operasjoner på vegne av Norge. De befester og fremhever oppdragets eller hendelsens legitimitet, noe som er vesentlig for alle som har deltatt i utførelsen.

Dekorasjonene er viktig for dere som får disse, og den er viktig for samfunnet som den blir gitt på vegne av. De symboliserer en innsats utover det forventede. De er en anerkjennelse til de kvinner og menn som landet ved de politiske myndigheter har sendt ut i operasjoner, hvor de i ytterste konsekvens risikerer liv og helse på vegne av den norske befolkning.

Derfor er jeg veldig stolt av å være her sammen med dere i en slik viktig stund.

Gjennom vedtak av Kongen i statsråd i 2009 og i 2010 fikk vi etablert et nytt dekorasjonssystem. Slik fikk vi en helhetlig medaljerekke å trekke på når det skal markeres anerkjennelse til våre soldater.

Dette dreier seg om Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Disse medaljene henger meget høyt. Fram til i dag har disse kun vært tildelt for innsats under andre verdenskrig.

Sammen med Forsvarets medalje for edel dåd og Forsvarets innsatsmedalje, utgjør de et helhetlig regime for anerkjennelse av innsats i operasjoner – hjemme og ute i verden– i tjeneste for Norge. Dette er en viktig anerkjennelse fra landets øverste myndigheter.

I fjor ble Krigskorset med sverd for første gang delt ut for innsats i internasjonale operasjoner. I år markerer vi en ny milepel ved at de øvrige medaljene deles ut på veterandagen.

Jeg vil med dette overlate ordet til forsvarssjefen.

Til toppen