Tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Tidligere forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap)

(Perioden 11.11.2011-21.09.2012)

Forsvarsministeren er ansvarlig for virksomheten i Forsvaret, og for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Født: 1964

Utdanning

1983-93 ( 1998): Cand. polit., statsvitenskap, universitetet i Oslo

1991: Ciencias Políticas, Det frie universitet i Barcelona

Arbeidserfaring

November 2011 - : Statsråd i Forsvarsdepartementet

2010 - november 2011: Statssekretær i Utenriksdepartementet
 
2005 - juni 2010: Statssekretær i Forsvarsdepartementet
 
2002 - 2005: Leder, avdeling for internasjonal politikk, NUPI

(Oktober 2004-Juni 2005: Seniorkonsulent (D2) for FN, New York, ledet arbeidet med "Report on Integrated Missions" ifb. med FNs reformprosess. Delvis permisjon fra NUPI i samme tidsrom.)

(2003-2004: Medlem av den faglige ressursgruppen for FN-panelet om Threats, Challenges and Change (FNs reformpanel).

2000-2001: Statssekretær, Utenriksdepartementet. I UD var Eide ansvarlig for bilaterale og multilaterale forhold til Europa and Nord Amerika, inkcludert NATO, den Europeiske Unionen, EFTA, OSSE, Europarådet, Balkan, Russland og sentral-Asia, i tillegg til generell sikkerhetspolitikk.

1996-2000: Leder av NUPIs FN-program. Ansvarlig for instituttets forskning på fredsoperasjoner og kollektiv sikkerhet. Eide fokuserte særlig på internasjonalt engasjement i konfliktene på Balkan, fredsbevarende operasjoner og FNs rolle.
 
1993-1996: Forsker ved NUPIs FN-program. Fokus: Fredsbevarende operasjoner på Balkan, nordisk og europeisk sikkerhet.
 
1991-1993: Prosjektleder og fungerende generalsekretær i Europabevegelsen i kampanjen i forkant av folkeavstemningen om EU i 1994.
 
1988-89 var han sekretær for en regjeringsoppnevnt kommisjon som hadde som mandat å komme med forslag til nye internasjonaliseringsstrategier for høyere utdanning i Norge.
 
1988: Politisk sekretær, Arbeiderpartiets bystyregruppe.
 
1985: Studentrepresentant til kollegiet, Universitetet i Oslo.
 
Andre verv

2001-  Eide er Arbeiderpartiets styremedlem i Party of European Socialists (PES), sammenslutningen av sosialdemokratiske partier i Europa. Deltar siden 2003 i Den "transatlantiske dialogen" mellom Europas sosialdemokrater og Demokratene i USA.

Medlem av Internasjonalt Utvalg, DNA, og Internasjonalt Forum, Oslo Arbeiderparti.
 
2000-2002 styremedlem i "The Academic Council of the United Nations system".
 
1996-2000 var Eide medlem av The "Lessons-learned Advisory Board" ved FNs avdeling for fredsbevarende operasjoner.
 
Utpekt som "global leader of tomorrow" av World Economic Forum i 2003. Deltaker i World Economic Forum, Davos/Genève.
 
Fast deltaker i diverse internasjonale sikkerhetspolitiske fora, herunder Annual Nato Review, et samtaleforum til støtte for Natos generalsekretær som arrangeres hver høst i Berlin (Stiftung Wissenshaft und Politikk). Har deltatt i flere prosjekter sammen med EUs sikkerhetspolitiske forskningsinstitutt i Paris (EU ISS). 

Mottok NPFs Studiefonds pris for en analyse av Norges strategiske perspektiver i Nordområdene i 2005.