Historisk arkiv

Innlegg i Kongressen om Statens pensjonsfond utland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I forbindelse med en høring i Representantenes Hus i USA om "Foreign Government Investment in the U.S. Economy and Financial Sector" 5. mars 2008, holdt ekspedisjonssjef Martin Skancke et innlegg om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og Norges holdning i den internasjonale debatten om såkalte Sovereign Wealth Funds.

I forbindelse med en høring i Representantenes Hus i USA om "Foreign Government Investment in the U.S. Economy and Financial Sector" 5. mars 2008, holdt ekspedisjonssjef Martin Skancke et innlegg om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland og Norges holdning i den internasjonale debatten om såkalte Sovereign Wealth Funds.

Les innlegget her