Historisk arkiv

Finansdepartementet

Ny oppnevning av Kontrollutvalg for tiltak mot hvitvasking for perioden 2012-2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvaskinghar eksistert siden 1995, og medlemmene er oppnevnt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31, jf. Kgl. resolusjon 25. november 2011.

Finansdepartementet har i dag oppnevnt følgende medlemmer til Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking:

  • Lagdommer Stig-Ole Haug, Tromsdalen (leder) - gjenoppnevning
  • Advokat Randi Birgitte Bull, Oslo (medlem) - gjenoppnevning
  • Advokat Vegard Hildrum, Nesoddtangen (medlem)
  • Seniorrådgiver Charlotte Tvedt, Oslo (medlem)

Kontrollutvalget for tiltak mot hvitvaskinghar eksistert siden 1995, og medlemmene er oppnevnt av Finansdepartementet med hjemmel i lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) § 31, jf. Kgl. resolusjon 25. november 2011.

Bestemmelsene i hvitvaskingsloven utfylles av forskrift om kontrollutvalget for tiltak mot hvitvasking. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å påse at rettssikkerhets- og personvernhensyn ivaretas i forbindelse med Økokrims behandling av opplysninger de mottar i medhold av hvitvaskingsloven.

Mer informasjon om Kontrollutvalget finnes her.