Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Høring om unntak i advokaters taushetsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet foreslår at advokater skal ha plikt til å gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om klienters pengeoverføringer og innskudd på klientkonti.– Forslaget vil forhindre at skatte- og avgiftspliktige kan unngå kontroll ved at de overfører midler eller oppbevarer midler på konti hos en advokat som har taushetsplikt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- For å kunne fastsette korrekt skatt og avgift, er det sentralt for skatte- og avgiftsmyndighetene å få opplysninger knyttet til pengeoverføringer. Skatte- og avgiftsmyndighetene må vite hvem som står bak transaksjonene og hvem som er eier av innestående midler. Derfor foreslår vi at advokater skal ha plikt til å gi denne informasjonen til skatte- og avgiftsmyndighetene uten hinder av taushetsplikt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Dette er opplysninger som skatte- og avgiftsmyndighetene i utgangspunktet får fra banker og andre finansinstitusjoner. Når pengeoverføringer og oppbevaring av midler skjer via eller på en advokats klientkonto, vil ikke bankene ha opplysninger om hvilken klient advokaten opptrer på vegne av. Advokatene selv vil ofte ikke gi opplysninger om dette på grunn av sin taushetsplikt.

Justisdepartementet er i ferd med å oppnevne et lovutvalg som skal utarbeide forslag til nytt regelverk for advokater og andre som yter rettshjelp, herunder foreta en bred vurdering av reglene om advokaters taushetsplikt. Forslaget om unntak fra advokaters taushetsplikt som Finansdepartementet fremmer nå har som mål å tette et hull i lovgivningen, og er derfor begrenset til opplysninger om pengeoverføringer og oppbevaring av midler på klientkonti eller andre konti som disponeres av advokaten. I hvilken grad skatte- og avgiftsmyndighetene også bør få opplysninger om andre forhold der skattepliktige og avgiftssubjekt har vært bistått av advokat, forutsettes vurdert av det forestående utvalget som skal utarbeide nytt regelverk for advokater.

Les høringen her

Til toppen