Høring - forslag om unntak i advokaters taushetsplikt på skatte- og avgiftsområdet

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2013