Historisk arkiv

Kapitalkrav og risikovekter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag mottatt vurderinger fra Finanstilsynet om tiltak for å styrke modellene bankene bruker for å beregne kapitalkrav for boliglån. Finansdepartementet tar sikte på å utarbeide utkast til regler som vil bli sendt på høring i løpet av mars.

I Nasjonalbudsjettet 2013 opplyses det at Finansdepartementet vil se nærmere på bankenes modeller for å beregne kapitalkrav. Finanstilsynet fikk i brev 14. desember 2012 i oppdrag å se på tiltak for å styrke modellene bankene bruker for å beregne kapitalkrav for boliglån. Oppdraget er en direkte oppfølging av det som ble varslet i Nasjonalbudsjettet 2013. Finansdepartementet har i dag mottatt et notat med vurderinger fra Finanstilsynet. Et viktig hensyn for Finansdepartementet er at nevneren i kapitalbrøken ikke svekkes eller faller under det såkalte Basel I gulvet som vi har i dag. Finansdepartementet tar sikte på å utarbeide utkast til regler som vil bli sendt på høring i løpet av mars, herunder ulike alternativer til minstekrav for å styrke nevneren i kapitalbrøken.