Historisk arkiv

Finansdepartementet

The Gathering får momsfritak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag innvilget Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom (KANDU) merverdiavgiftsunntak for datatreffet The Gathering.

The Gathering får momsfritak

Finansdepartementet har i dag innvilget Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom (KANDU) merverdiavgiftsunntak for datatreffet The Gathering.

- Departementet har behandlet søknaden fra KANDU svært raskt. Arrangementet The Gathering er en viktig og samfunnsnyttig møteplass for norsk datainteressert ungdom, og vi mener derfor at det foreligger særlige forhold som gjør at dette arrangementet bør behandles på samme måte som de arrangementer som er unntatt direkte etter merverdiavgiftsloven, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Departementets vedtak gjelder både tidligere og fremtidige arrangement. Vedtaket vil bli fulgt opp med et forslag til endring av loven så fort som mulig.

Skatteetaten fattet i juli 2008 vedtak om at den billett man betaler for å komme inn på arrangementet The Gathering ikke omfattes av merverdiavgiftslovens unntak, og er å anse som betaling for en momspliktig tjeneste etter merverdiavgiftsloven. KANDU fikk imidlertid aksept for at noe av betalingen går til dekning av underholdning og medlemskontingent, som er unntatte tjenester etter loven. 

- Etter gjeldende regelverk er det ikke Skatteetatens oppgave å vurdere hva kultur er, og det har de heller ikke gjort i denne saken. Det sentrale rettslige spørsmålet skattemyndighetene helt riktig har vurdert er om arrangementet omfattes av de oppramsede unntakene merverdiavgiftsloven gir, og jeg har ikke har noe grunnlag for å mene at skattekontoret har tolket loven feil, sier finansminister Kristin Halvorsen.
 
Finansdepartementet tok fredag 8. august kontakt med KANDU og informerte om muligheten for å søke om avgiftsfritak etter merverdiavgiftsloven § 70, hvor det heter at det kan innvilges avgiftsfritak når det foreligger særlige forhold. Departementet mottok så samme dag en søknad fra KANDU om avgiftsfritak.

Dispensasjonen fra merverdiavgiftsplikt innebærer at The Gathering blir behandlet på samme måte som de arrangementer som er direkte unntatt i merverdiavgiftsloven. Dette betyr at The Gathering slipper å beregne utgående merverdiavgift på sine adgangsbilletter. Motstykket er at arrangementet ikke vil få fradrag for inngående merverdiavgift betalt for sine anskaffelser til den unntatte delen av virksomheten.

Skattedirektoratet, som vil følge opp den praktiske delen av departementets vedtak, vil gå gjennom The Gatherings regnskaper med sikte på å kartlegge om det for tidligere år er fradragsført inngående merverdiavgift som ikke lenger er berettiget.

- Denne saken illustrerer forøvrig at det kan være behov for et mer forutsigbart regelverk på dette område, og dette er noe Regjeringen jobber med mer generelt i lys av Kulturmomsutvalgets innstilling, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Les brevet til KANDU her.