Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge tilbyr lånemidler til IMF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Kristin Halvorsen sendte fredag et brev til administrerende direktør i Det internasjonale valutafondet (IMF) med tilbud om å stille ekstra lånemidler til disposisjon for fondet. Brevet orienterer også om norske G20-posisjoner.

- Betalingsbalansestøtte til land som er særlig hardt rammet av økonomisk krise, er en kjerneoppgave for IMF. Vi har sett at finansiell støtte fra IMF er viktig også for land i vår nærhet, som for eksempel Island og Latvia. I den dype internasjonale krisen vi nå befinner oss i, er det viktig å sikre at IMF har tilstrekkelig utlånskapasitet. Det er naturlig at Norge, som har betydelige internasjonale reserver, bidrar til dette, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Fra norsk side tenker vi oss en ramme på opp til 30 milliarder kroner gitt at Stortinget samtykker, sier finansministeren.

Ressurssituasjonen i de internasjonale finansieringsinstitusjonene er blant hovedtemaene for møtet som stats- og regjeringssjefene i G20-landene skal ha i London 2. april. Særlig oppmerksomhet er det om behovet for å sikre utlånskapasiteten til IMF.