Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Bilavgifter legges om for et bedre miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Leserinnlegg i Dagbladet

I Dagbladet 6. oktober anklages Regjeringen for å lure bileiere når vi i statsbudsjettet for 2008 foreslår å øke dieselavgiften med 20 øre. Påstanden er ikke sann.

Illustrasjonsbilde: Faksimile av oppslag i DagbladetI Dagbladet 6. oktober anklages Regjeringen for å lure bileiere når vi i statsbudsjettet for 2008 foreslår å øke dieselavgiften med 20 øre. Påstanden er ikke sann. Muligheten for økt diesel-avgift ble varslet allerede for ett år siden, og Dagbladet skrev om saken over hele forsiden 9. oktober 2006: "Diesel og bensin skal bli like dyrt". 

Dagbladet viet den gang to hele sider til saken, i tillegg til forsiden. La meg sitere fra ingressen: "Fredag kom gladmeldingen om store prisreduksjoner på dieselbiler. Nå varsler Finansdepartementet en avgiftsøkning for dieselbiler i åra framover". Det at Regjeringens forslag om å utlikne avgiftsforskjellen på bensin og diesel nå fremstilles om lureri blir derfor noe kunstig.

Bensin- og autodieselavgiften skal begge prise de eksterne kostnadene ved bruk av motorvogn, herunder ulykker, kø, støy, veislitasje og lokale utslipp til luft. For 2007 er avgiften på svovelfri bensin 4,17 kroner pr. liter mens avgiften på svovelfri autodiesel er 3,02 kroner pr. liter. Denne avgiftsdifferansen mellom bensin og autodiesel kan ikke begrunnes ut fra ulikheter i de eksterne kostnadene. Som vi skrev i statsbudsjettet allerede for ett år siden bør derfor avgiftsforskjellene mellom bensin og autodiesel utjevnes over tid. Regjeringen følger opp dette i statsbudsjettet for 2008, og foreslår nå å øke autodieselavgiften med 20 øre pr. liter.

Dagbladet hevder videre at avgiftsøkningen vil påføre avisens intervjuobjekt 3 500 kroner i årlig ekstrautgift. Beløpet skal selvsagt være 350 kroner, og Dagbladet må innrømme dette i en ørliten notis dagen etter. I det hele tatt virker det som om Dagbladets artikkel er skrevet bare med det mål å kritisere Regjeringen, uten at man egentlig har satt seg inn i hva Regjeringens politikk egentlig innebærer.   

Regjeringen har i løpet av to år gjort mer enn noen regjering tidligere for å få en mer miljøvennlig bilpark. Vi har lagt om engangsavgiften, vi miljødifferensierer årsavgiften, vi utjevner avgiftsdifferansen mellom bensin og autodiesel, og vi øker i vrakpanten for de mest forurensende kjøretøyene. I tillegg har vi innført flere tiltak for å motivere til bruk av biodrivstoff. Disse tiltakene vil samlet stimulere til kjøp av miljøvennlige biler, og bidra til å redusere bilbruk. En retning som jeg i min naivitet hadde trodd at Dagbladet mener er fornuftig. Men avisens oppslag virker mer styrt av ønsket om fordummende skandale-oppslag.

Til toppen