Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Fremmedstoffer i blåkveite - Stengning av et område sørvest for Trænadjupet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- For å hindre omsetning av blåkveite som kan overskride grenseverdiene for fremmedstoffer, har jeg i forbindelse med årets blåkveitefiske besluttet å stenge et område sørvest for Trænadjupet i Nordland. På bakgrunn av erfaringene fra i fjor, har Fiskeridirektoratet og Mattilsynet utarbeidet et forslag til hvordan vi gjennom reguleringa av blåkveitefisket kan minimere fangstene fra disse områdene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I 2010 ble det frarådet å fiske etter blåkveite i områdene nordvest for Trænabanken og ved eggakanten utenfor Lofoten på grunn av at et for stort antall fisk overskred grenseverdien for dioksin og dioksinlignende PCB. Bakgrunnen for dette var en større basisundersøkelse av fremmedstoffer i blåkveite gjennomført av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES). Resultatene ble imidlertid lagt frem først noen uker før fisket startet opp, og dette skapte usikkerhet og uforutsigbarhet for næringa.

En arbeidsgruppe med medlemmer fra Havforskningsinstituttet, Mattilsynet, NIFES og Fiskeridirektoratet har foran årets blåkveitefiske vurdert ulike tiltak, og rapporten fra arbeidsgruppen har også blitt forelagt næringen.

For å følge opp resultatene fra basisundersøkelsene har Havforskningsinstituttet innhentet og NIFES analysert en del kontrollprøver fra enkelte av de aktuelle områdene. I de områdene der det ble tatt prøver i år, hadde blåkveiten lavere verdier enn da basisundersøkelsen ble gjennomført. I de områdene det ikke har vært mulig å ta kontrollprøver, er tidligere prøvetakingsresultater lagt til grunn.

- Det er ikke tillatt å omsette partier av fisk som overskrider grenseverdiene. Basert på anbefalingen fra arbeidsgruppen, råd fra næringa og de foreliggende kontrollprøvene er det mest hensiktsmessig at det aktuelle området stenges for fisk. Før neste års blåkveitefiske vil det blir tatt nye kontrollprøver også av dette området, avslutter fiskeri- og kystministeren.

Les pressemelding fra NIFES her - Mindre dioksin i blåkveite - fraråder fiske i ett område

Les hele rapporten fra NIFES her.

Les Fiskeridirektoratets pressemelding her - Stenger område for blåkveitefiske
 

Kontaktpersoner: Pressevakt tlf. 22 24 66 99
avdelingsdirektør Elisabeth Wilmann, tlf. 22 24 64 77
avdelingsdirektør Sverre Johansen, tlf. 22 24 64 47


 

Til toppen