Historisk arkiv

Bjarne Håkon Hanssen varsler ny samhandlingsreform i april

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I dag presenterte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen hvordan han vil arbeide fram en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. På pressekonferansen presenterte han også ekspertgruppa som skal hjelpe ham å finne løsninger på problemene i Helse-Norge.

I dag presenterte helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen hvordan han vil arbeide fram en ny samhandlingsreform for helsetjenesten. På pressekonferansen presenterte han også ekspertgruppa som skal hjelpe ham å finne løsninger på problemene i Helse-Norge.

– Alle snakker om disse problemene. Lange ventetider, pasientkøer, milliardsprekk i sykehusøkonomien, mangelfull rehabilitering og for lite ressurser til forebygging. Norge bruker mest i verden på helse, men får ikke mest helse igjen for hver krone, sier helse- og omsorgsministeren.

Han har ingen tro på at problemene i helse-Norge løses bare ved å pøse inn noen flere helsemilliarder. - Det er systemet det er noe galt med. Manglende kontakt mellom sykehus og kommuner er det viktigste hinderet for å gjøre helsetjenesten enda bedre. Dette skal vi nå gjøre noe med, sier Bjarne Håkon Hanssen.

På pressekonferansen på St. Olavs hospital i Trondheim presenterte han ekspertgruppa som skal hjelpe ham i dette arbeidet. - Jeg er stolt over å få med meg folk som representerer så mye kunnskap, klokskap og erfaring. Ekspertgruppa skal komme med innspill til økonomiske og juridiske grep. Det skal lønne seg for de ulike delene av helse- og omsorgstjenesten å samarbeide tettere. Samhandling skal skje på grunn av, ikke på tross av systemene, sier Bjarne Håkon Hanssen.

I april legger helse- og omsorgsministeren fram forslag til ny samhandlingsreform. Før den tid skal ekspertgruppa møtes på ulike steder i landet som kan vise til godt samarbeid mellom nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Helse- og omsorgsministeren skal også diskutere helsetjenestens utfordringer med berørte grupper som kan gi gode innspill til grep som kan sikre bedre samhandling i helsetjenesten. 


Deltagerne i ekspertgruppa:
Bjarne Håkon Hanssen, Oslo/Namsos, statsråd
Kolbjørn Almlid, Malm i Verran, styreleder i Helse Midt Norge
Nadia Ansar, Oslo, psykolog Alternativ til Vold
Marit Botnen, Ulsteinvik i Ulstein, omsorgssjef Ulstein kommune
Dagfinn Enerly, Larkollen i Rygge, tidligere fotballspiller
Anette Fosse, Mo i Rana, fastlege i Rana
Anne Kari Lande Hasle, Oslo, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet
Stein Kaasa, Trondheim, professor NTNU, seksjonsoverlege St. Olavs Hospital og strategidirektør i Helsedirektoratet
Bjørn Inge Larsen, Åsgårdstrand, direktør i Helsedirektoratet
Marit Myklebust, Hellvik i Eigersund, leder Frelsesarmeens Gatehospital i Oslo
Victor Norman, Bergen, professor i samfunnsøkonomi NHH
Karin Søraunet, Evenstad i Vikna, ordfører og gårdbruker
Unn Teslo, Hønefoss, administrerende direktør Ringerike sykehus
Nils Fredrik Wisløff, Nesbru i Asker, rådmann i Drammen